Bijles basisschool

Basisschoolleerlingen die problemen hebben met een bepaald vak kunnen bij ons ook terecht. De leerlingen zullen geholpen worden door vwo-leerlingen of studenten. Op de basisschool komen leerproblemen bij kinderen meestal al aan het licht. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen met rekenen, begrijpend lezen of spelling zijn. Soms kan op een school niet voldoende aandacht besteed worden aan deze problemen. U kunt dan bij ons terecht. Bij ons krijgt een leerling altijd individuele begeleiding en wordt er aan de problemen gewerkt. Op deze manier kan een eventuele achterstand weggewerkt worden. 

Op basisscholen zijn verschillende belangrijke toetsmomenten. De belangrijkste daarvan is de centrale eindtoets (CITO-toets) in groep 8. Bij ons kunnen leerlingen terecht om zich voor te bereiden op deze toets en te oefenen voor deze toets. Hierbij zal er geoefend worden met oude CITO- en centrale eindtoetsen en zullen de onderwerpen die moeilijk zijn extra aandacht krijgen en op een begrijpelijke manier uitgelegd worden. De verschillende onderwerpen die bij de CITO-toets aan bod komen zullen achtereenvolgens geoefend worden. 

Ook bij leerlingen uit andere klassen kan geholpen worden bij het onder de knie krijgen van de stof. Bijvoorbeeld de stof die getoetst wordt bij de entree-toets van groep 8, of de andere toetsen van CITO voor het leerlingvolgsysteem (LOVS) in andere leerjaren. Op deze manier wordt de kern van de te leren basisschool stof extra geoefend.