Voor scholen - gesubsidieerde bijspijkerprogramma's

Eind mei is bekend geworden dat er subsidie beschikbaar is voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor leerlingen, onder andere in het basis- en voorgezet onderwijs. Scholen kunnen subsidie aanvragen (voor maximaal 10% van hun leerlingaantal) om hun leerlingen maatwerk te bieden met deze programma’s. De programma’s zijn bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden te kunnen voorkomen of studievertraging in te halen die ontstaan is door het tijdelijk sluiten van de scholen. Misschien zijn er bij jullie op school ook leerlingen die op het randje van doubleren zitten en met extra ondersteuning wel over kunnen?

 

Wij hebben de mogelijkheid om de ondersteuningsprogramma’s te geven. In samenspraak met de school kan er een maatwerk programma opgesteld worden waarbij de leerling optimaal ondersteund kan worden. Dit wordt dan bekostigd uit de subsidie. De maatwerk programma's worden in samenspraak met de school opgezet. De begeleiding gebeurt door een 1e-graads bevoegd docent, aangevuld met studenten.

 

Er zijn voor de subsidie globaal gezien twee mogelijkheden:

Optie 1: De begeleiding start in de zomervakantie (bijvoorbeeld in de laatste week) en wordt tot het einde van het kalenderjaar gecontinueerd. Let op! Deze subsidieaanvraag moet al voor 21 juni gedaan worden.

Optie 2: De begeleiding start na oktober en wordt gedurende het gehele schooljaar gecontinueerd. Subsidieaanvraag na de zomervakantie.

 

Er zijn dus mogelijkheden voor bijspijkerprogramma's in de zomer- of herfstvakantie.

 

Mocht u als school hierin geïnteresseerd zijn, dan komen we graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.