Bijles in de Bommelerwaard

Bijles middelbare school

Wanneer je bijles krijgt, dan gebeurt dit altijd door een universitaire student of een VWO-scholier die bekwaam is in de stof waarmee je moeite hebt. Daarnaast is er bij sommige vakken de mogelijkheid om te kiezen voor bijles door een ervaren docent. Het aantal lessen en de duur van de lessen wordt in overleg vastgesteld.

 

Het is mogelijk om bijles te krijgen in alle vakken van het middelbaar onderwijs. In overleg is het ook mogelijk om met meerdere scholieren tegelijk bijles te krijgen. Kijk bij tarieven voor de kortingen die dit oplevert.

 

Tijdens een bijles zal er eerst gekeken worden of je vragen hebt over opgaven die je thuis of op school hebt gemaakt. Eerst wordt hier met je naar gekeken, zodat je het snapt. Op basis van de vragen die je hebt zal er gekeken worden of de bijlesdocent je nog extra kan laten oefenen met vergelijkbare opgaven. Daarna zal de bijlesdocent proberen om alvast wat vooruit te werken. In de les op school kun je dan de nieuwe stof beter volgen, omdat je er al een keer iets van hebt gehoord. Doordat je de stof op die manier meerdere keren herhaalt, onthoudt je de stof beter.

Bijles basisschool

Basisschoolleerlingen die problemen hebben met een bepaald vak kunnen bij ons ook terecht. De leerlingen zullen geholpen worden door vwo-leerlingen of studenten. Op de basisschool komen leerproblemen bij kinderen meestal al aan het licht. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen met rekenen, begrijpend lezen of spelling zijn. Soms kan op een school niet voldoende aandacht besteed worden aan deze problemen. U kunt dan bij ons terecht. Bij ons krijgt een leerling altijd individuele begeleiding en wordt er aan de problemen gewerkt. Op deze manier kan een eventuele achterstand weggewerkt worden. 

Op basisscholen zijn verschillende belangrijke toetsmomenten. De belangrijkste daarvan is de CITO-toets in groep 8. Bij ons kunnen leerlingen terecht om zich voor te bereiden op deze toets en te oefenen voor de CITO-toets. Hierbij zal er geoefend worden met oude CITO-toetsen en zullen de onderwerpen die moeilijk zijn extra aandacht krijgen en op een begrijpelijke manier uitgelegd worden. De verschillende onderwerpen die bij de CITO-toets aan bod komen zullen achtereenvolgens geoefend worden. 

Ook bij leerlingen uit andere klassen kan geholpen worden bij het onder de knie krijgen van de stof. 

MBO / HBO / WO

Studenten aan het MBO / HBO of een universiteit kunnen eventueel ook bij ons bijles krijgen. Per geval zal er gekeken worden of er bij ons studenten beschikbaar zijn die kunnen helpen. Voor vakken die lijken op middelbare schoolvakken kan dit in ieder geval. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan Engels, wiskunde, rekenen, bedrijfseconomie of algemene economie. Heb je moeite met een bepaald vak en heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op. We zullen dan kijken of we je kunnen helpen.